[BIN: 1875]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 eller 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark,

1. Kungjen å Droningji sat for Bór,
- I Lommansøy. -
dei tala så mange dei skjemtandes îr.
For enn går. Frúvúr i Dansen.
2. Dei tala så mykje, dei tala så mangt,
sómt va` Gama å sómt va´sant.
3. "Dù gifter liden Kjersti, Systeren din
eg gjeve hó Brónsvenn, Broderen min
4. "Min Syster hó hev dæ ´kje nødigt behóv,
at hó ska´egte ein Hestkjóv
[ikke nn]
5. Droningji sló sine Hendar i Bór:
"Så visseleg ska´ eg hevne dei ór."
6. "Høyrer dú Kúngjen, eg seie deg må:
så visseleg æ´ liden Kjersti mæ Bån."
7. "Lµger dú anten på Frúvúr hell Viv,
nåder
Gud bære deg Droning, læte du Liv."
- Møy -lµte du døy
8. "Eg lµg ikkje anten på Frúvúr hell Viv,
Voggúnne gjenge sø únde Lí."
[T. udtalte det og hitta]
9. Kúngjen han heitta på Drengjinne små:
"Di be liden Kjersti for meg inngå!"
10. Dei leita úti å dei leita inni,
dei kúnne ikkje den Jomfrú finne.
11. Dei fann på leite i så líti eit Hús,
dei spila i Múnnhorpur å brende Vaksljús.
klappa
12. Dei banka på Dynnni mæ Finganne små.
"Statt upp liden Kjersti, skrei Lokúnn´ ifrå!
13. "Ingjo Stevning så heve eg lagt,
ingjen lúkkar eg inn úm Natt."
14. Hennar Fingar dei va´ både kvite å små,
Lokúnne skreidde ho´ ti å ifrå.
15. "Statt úpp, liden Kjersti, å klæ deg på!
dú ska´ inn for din Broder gå."
16. "Hoss kann eg innfor min Broder gå?
eg må ikkje have mitt Hóvúgulle på."
17. "Dú sveiper ditt Hovú i kvite Lin,
så gjenge dú inn for Broderen din!"
20. Liden Kjersti ho´ stedes for breie Bór:
Hvad vil I herre, I sender mig ór?
21. "Hvad vil I Herre, I sender mig ór?
eg må ikkje have den Nåtteró."
24. Høyr du liden Kjersti, hott eg spyre deg:
en kvæder
ei elskógsvise du synge for meg!"
25. En elskógsvise jeg ei fornam,
jeg kvæder en anden, som jeg kan."
26. Liden Kjersti begyndte på vísa å kva;
hó gledde alt Folkje, í Stoga satt.
22. "Høyr dú liden Kjersti, Jomfrú så fin:
dú tappar meg í ei Kanne mæ Vin !"
23. "Eg heve så ofte vikja meg heim,
men eg heve alli vori noken Skjenkjarsvein."
27. "Høyr dú liden Kjersti, hott eg spyre deg:
trøe
ein Beiardansé dú træder for meg !"
[B....dan h.Gr. Utr 154. Danner gl. Folkev. Nr. 122. 129, v.13.
28. "Ein Beiardanse jeg ei fornam,
jeg træder en anden, som jeg kan."
29. Liden Kjersti dansa så lengje,
trøytta ut (Torbjønn Kvæven) Trøytta út
(Torbj, )
hó troyttna Kúngjens Drengjir.
30. Liden Kjersti dansa, ti hó blei mó,
stå
at båe hennars Skó blei fúlle av Bló.
31. "No heve dú logji både på Frúvúr å Møy;
Gúd bære deg Droning! no lµte dú døy."
32. - Viv - læte dú Liv
33. Droningji út i Dansen trein,
hó rykte úpp liden Kjerstis Snørereim.
34. Hó sprænte Mjokkji på Kúngens Fang:
"Min nådige, Herre trú, dæ æn sant!"
35. - Bór - Frú míne Vr. - Bór, - mine ór!
36. Kúngjen han heitta på Drengjinne små:
"Di be´ e han Brónsvenn innfor meg gå!"
37. Han stó ikkje så langt dærifrå,
der sjave upp
han stó så nære, han lµdde dærpå.
38. Kúngjen ha´kje halltala îr,
for Brónsvenn stedes for breie Bór.
39 "Hvad ville I Herre, I sender mig îr?
Eg må´kje have den Nåtteró."
[Targjer sagde og Kvore]
40. "Kvar vi´ dú úpphengast,
120
hell dú vi´ på Båle brennast?"
[ell 42?]
41. Mi vi´kje anten hange hell brenne på Bål;
dú gjev meg din Syster den vene Mår!"
43. Brónsvenn rister på sylvåtte Svær:
"Va´dú´kje Kúngjen, dæ va´dú vær."
rister
44. Som 38, drog - Kniv dæ. kosta ditt Lív.
45. Brónsvenn, Brónsvenn, still ditt Svær!
min
eg gjev deg nu Syster, dú æ´ hennar vær.
46. Som 45., din Knív. - dæ vene Vív.
Ekstra opplysninger