[BIN: 1874]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udat. av Sophus Bugge
etter Anne Gjærmundsdotter Haugen, Mo, Telemark,

 Kongen og dronning Soffie de sat ivi sale
om en liten Kirsten dei kom i tale.
- Så herlig rådes de runor.
Ekstra opplysninger