[BIN: 1873]

Magnus og kongsdottera.
Kongen drep si eiga dotter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1870-åra av Hans Ross etter Olav Rui, Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Kóngen han talar ti Dótte sí:
- De sÿnger i Skóv -
"Men kori fekk Magnus Viljen sin?"
- Den ene gjengst aldri 1) av min Hug -
1) (alli i talen)
2. "Eg gjekk meg ùt aa plukke Blóm,
Daa kaam der ein Riddar baa fager aa fro
3. Aa han gav meg den röde Gullringg
slik Ringg kjæm aldri paa Jomfrùvas Fingg.
4. Aa han gav meg de röde Gullband
slikt Bond kjæm' aldri paa Jomfrùvas Arm!
5. Aa Kóngen han sitt Svær utdróg,
So hoggje han si Dótte i Lytinne tvo.
6a. De va Kóngens stösste Harm,
de spila Tvo Drengir i Moderens Barm.
6b. Aa de gjekk Kongen stösst (mest?) imot
de druknast Tvo drengir i Moderens Blod.
7. Aa Kóngen ha- so mÿki té,
han lót forgjöre hennars Baaretré.
8. (glemt)
9. " Höÿre du Kóngjen, kòt eg ---- deg
men --- vi du drepe ditt eigi Baan?"
10. Kóngen han svòra mæ Spott aa mæ Haan:
"kvi maa eg 'ki tukte mitt eigi Baan?.
11. Jau (Aa) tukte dí Bonn som de æ vært,
men ikki med eit draget Svær.
12. Tukte dí Bonn mæ Björkerís
men ikkí mæ din sÿlvbundne Knív.
13. Magnus han sitt Svær utdróg
- De sÿnger i Skóv -
So hoggji han Kongen i Lytinne Tvo
- Den ene gjengst aldri av min Hùg-
5) i Talen: Niv'e
v12. og 13 komme ofte frem i Julelag:" ditt dragende Svær"
Ekstra opplysninger