[BIN: 1872]

Magnus og kongsdottera.
Kongen drep si eiga dotter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1870-åra av H.Ross etter Magrit Borgje, Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Kóngjen han talar ti Dotterè si:
- De sÿnger i Skóv -
"Aa' naar fekk Magnus Viljen sin?"
- den eine gjengst alli utav min hug -
2. De va ein Dag eg plukka Blóm
sò fín ein Riddare ti meg kom.1)
1)kaam i Telem.
3. Aa han gav meg de röde Gullband
de kjæm alli bæri1 paa jomfrùvas Haand.
1Dialektformen er "bete" og "bæri"
4. Aa han gav meg den röde Gullringg,
han kjæm alli bæri paa jomfrùvas fingg.
5. Kóngjen han lète sitt Sværi braa,
aa hoggji Fru Signe i Lutanne tvò
6. De va Kungjens stösste Harm:
der kaam tvò smaa Bonn utáv Signes Barm.
7. Kungjen leet gÿdde hennars Likebaare
han leet 'æ i Lunde=Kyrkja bere.
8. Han lét hennars Kiste mæ Gull beslaa
der ligge ho me sine Bonnè smaa.
9. Magnus han kjæme ti Landi igjen,
so gjeng 2) han i Lofte fÿre Kungjen inn.
2) anden gong sagde han "ganger"
10. Höÿre du Kóngji3 fager aa fín
aa kòr4 æ Fru Signelill Dotterè di6
6.(Datteren din6
3) "Kungje" bør overalt være Kongji.
4) "kor" og "kot" altsamliest ved liden at kor
Dialekten i Borgegrænd har gjerne kot ---.
11. Kóngjen han svòra mæ Spott aa Haan
"Tru eg maatt' ikki tukte mitt eígi Baan?"
12." Jau tukte di Bonnæ, dei 'æ de vor,
men tukt ikki mæ ditt dragne Svor.
13. men tukt ikki mæ din sylvbandne Kniv5
tukte di Bonn mæ Björkerís.
5) "Sylvholka" A.Tveitaas
14. Magnus han lète sitt Sværi braa,
- De synger i Skóv, -
Sò hoggji han Kongjen i Lutanne tvò.
- den eine gjengst alli utav min hùg.
Ekstra opplysninger