[BIN: 1871]

Magnus og kongsdottera.
Kongen drep si eiga dotter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gro Haugjen, Fyresdal, Telemark .

1. Kungen han tala te dótte sí:
(Kvedersken var sikker paa at dette var 1te vers)
- De synger í skóv -
" Kor va' de Magnus fékk viljen din?"
Den eine gjeng aldri itó min hug.
(Kvædersken mente at omkvedet h--- Hensyn til den ene af de Tvillinger, Kongsdatteren fødte.)
2. "Han gav meg de rødegullband,
de kjem ikkje fínare på jomfrúvashals, "
Kongen dræbte hende.
3. De va' Magnus støst úró
der døe1 tvo drengjer í moderens bló
1eller : druknast
4. ---harm-----barm
Magnus talar til Kongen:
5. "Dú tuktar ditt barn mæ björkerís,
men inkje mæ ein syllodda knív.
6. Dú tuktar ditt barn, de æ' hó vær,
men alli mæ eitt tríeggja svær!"
Ogsaa Hæge Sóli i Fyrresdal kjendte flgde Vers:
"Tukte ditt bån mæ bjørkerís
- de synger í skóg -
å ikkje mæ den forgyllte knív!
Den eine gjeng alli utav min hug.
- de æ' de vært ----forgyllte svær.
Ekstra opplysninger