[BIN: 1870]

Magnus og kongsdottera.
Kongen drep si eiga dotter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert, av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdatter, Lårdal, Telemark .

1. Kungjen han tala ti datteren sin:
- De synger í skóg. -
Kore fékk Magnus viljen din?"
Den eine gjeng alli av min hug.
2. Han lokka meg inkje í åker å eng,
men han lokka meg í silkjeseng.
3. So gav han meg ein rødegullring,
slík ring kom alli på jomfrúens fing.
4. So gav han meg eit rødegullband,
slíkt band kom alli på jomfrúens arm."
5. Kungjen han riste på syllbúdden1 knív;
" No sko' de koste ditt unge lív."
1bånden
6. Kungjen han lete2 sitt svære brå,
han hoggje si dótter í lutir tvo.
2)ikke æ
(Saa kom Magnus )
7. Kungjen han svara mæ spott å hån:
"Kví måtte eg 'kje tukte mitt eigji3 bån?"
3egji
8. "Tukte ditt båne, de va' ho vær,
men ikkje mæ ditt dragende svær.
9. Tukte ditt båne mæ bjørkerís,
men ikkje mæ din syllbunden knív".
10 Magnus han lete sitt svære brå,
han hoggje kungjen i lutir tvo.
Ekstra opplysninger