[BIN: 1863]

Dronninga og Gjertrud.
Dronninga gjev brur eiter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S.Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .


Det var en som héd Ivar, der holdt Bryllup med megen Pragt. Da Alt var ordnet kom Kongen og Dronningen ind,

1. Kungen tala av sí fulle trú:
- Herre Palmen -
" Eg her alli sett så vén ei brúr."
- Hei rósir ræddas 'kji Palmen -
2. Droningji tala ti lísle Gjærtrú :
" No blí mi spotta for Ivars brúr."
Hun vil overtale Gjærtrú til at gaa til Skoven med sig og hjælpe hende til at forgive Bruden. Men hun svarte:
2b. Droningji tala ti lísle Gjærtrú ;,
" Hossi ska' me forrå den unge brúr?"
3. "Mór hó lærde meg båti veva å spinne,
men aller noken elskógjen tvinge."
4. = 3; kun: sy - fly.
(Jfr.-----no.102, v.29. 30.
5. =3; kun: bake - hate.
Men dronningen tvinger hende dog.
6. Dei gjekk uppetti mæ bergji blå,
der såg dei ormanne stóre å små.
7. Dei gjekk uppetti mæ lyngji,
der hörde dei ormanne syngje.
8. Dei tók den ormen å bar han heim,
så sau dei han ti bare bein.
9. Dei sló dæ at ei sylve(ar)skål,
skåli sprang sund í lytinne tvo.
10. Deí sló dæ at eitt sylvekrús,
krúsi sprang sundt í lytinne sjú.
11. Dei sló dæ at eitt sylverhonn.
(Hornet holdt. De fik indsmuglet den giftige Drik ved) Bordet og satte sig ved siden af Bruden.)
12. Droningji drakk ti hó lísle Gjærtrú
å Gjærtrú ti den unge brúr.
13. Den fyste drykkjen hó av honni drakk,
silkjeserkjen í holli brast.
14. Den andre drykkjen hó av honni drakk,
hjarta'i sund í brósti sprakk.1)
1)som linje 2 usikker
15. Brúri hó talar ti sín' brúkvinnur tvo:
" No lyte mi okkon på dynni gå."
16. " Hossi kann mi okkon på dynni gå?
her site så mange, som undrast på."
17. "Lat dei undrast dei, undrast vi',
så lyt han út den, nöydd æ' ti."
18. Då dei fekk brúri frå bóri fram,
hó seig ( millom deires kvíte hand?).
19. Då svara brúdgomen på benkjí:
"Hokken va' dæ, som brúri skjenkte?"
20. Ti svara spilemannen på benkji:
"Dæ va' droningji, som brúri skjenkte."
21. Soffia drakk ti hó lísle Gjertrú ,
Gjertrú
drakk ti den unge brúr".
22. Kungjen heitta på drengjinne tvo:
"Di reiser på skógjen å högger ti bål!
23. Di högger dæ båli av viggjer å björk!
så stende ellen båti heit å sterk.
24. Di högger dæ baali av eikjå!
så stende den ellen heite."
25. Der stó um båli så mang ein mann,
ingjen ville leie den droningji fram.
26. Kungen han va' så har ein mann,
- Herre Palmen -
han leidde sjav sí droning ti båle fram.
- Her rósir ræddas kji Herre Palmen -
27. Droning Soffia blei uppbrende, lísle Gjertrú av landi blei sendt'e
Ekstra opplysninger