[BIN: 1862]

Dronninga og Gjertrud.
Dronninga gjev brur eiter

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S.Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Herr Ivar rei seg sø under öy,
Herre Palmen han feste seg så vén ei möy.
- De rósir æ' ikkje falne -
2. Han fester hennar å han flyt 'ó heim,
riddarar å sveinar dei fygjer mæ dei.
Dei sette brúri på brúrebenk, riddárar å sveinár bár for dei skjenk.
3. Kungjen han tála te dronningji si:
"No hev eg aller sétt vénare vív."
4. =I,2 L.1: líta G.
5. Dronningji tala te líta Gjærtrú :
" Du skjenker mjöen den unge brúr!"
6. "Mí móer hó lærde meg te veva å sy;
men hó lærde meg aller te drepa noko vív.
7. Mí móer lærde meg te veva å baka,
men aller líve av noken taka."
8. Dronningji gjeng at túve,
der såg hó dei ormanne smjúge.
9. Hó tók dei å bar dei heim,
så sau hó dei út í bare bein.
10. Hó stöytte de í ei sylvarskål,
skåli flaug (gjekk) sunde í stykkji små.
11. Hó stöytte de í eitt sylvarkrús,
så bar hó de inn í brúrehús.
12.Droningji drakk te lita Gjærtrú,
líta Gjærtrú te den unge brúr.
Brúri hó sette for munnen å drakk, de va' so syllbelte av ryggjen spratt.
13.= I.15; L 1; tala te brukvindeinne; L.2.me ut
14. =I,16; L.1: me kann (vi') kon inkje; L.2: her æ'.
15.=I,17; L.1:han (den) lyte út den, som nöyest ti.
16. Då hó gjekk út, då va' hó rø,
dei bar hó innatt, då va' hó rø.
17. =16; -kvit -lik.
18. Um tala brúgomen, í benkjen sat:
"Hokke va' dæ, som skjenkte den mjöen så klar?"
19. Te svara spilemannen, på golve stó:
"Dæ va' dronngji å líta Gjærtrú ."
20.Droningji trødde på spilemans fót:
" Du Kann du inkje (då 'kje) tigje eitt einaste ór?"
21. Kungjen han tala te drengjinne små:
Di gjenge te skógjen å högge bål!"
De högge ór å de högge eik, de högge den veen som brenne heit.
22. Dei sto íkring båle så mange mann,
men ingjen ville leie droningji fram.
23. = I,26: ikke: sjav; på båle
24. =I,27 L.1: Droningji - på båli brendt; L.2: líti(a) - av lande sendt-
Ekstra opplysninger