[BIN: 3577]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .

1. Hott æ de for en Ganger graa,
- Maalfri mi Fruve-
hver Morgen før din Dør her staar,
- Tora lill ;-
hver Morgen før din Dør her staar,
-Toralill, Tora lijger a luri-,
Ekstra opplysninger