[BIN: 3576]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .

1. Kven eige desse Folar smaa,
Maalfri mi Fruge, som stender me Beisli og Salen paa,
Tora lill', som stender me Beisli og Salen paa,
-Tora lille, Tora ligger paa luri -
Ekstra opplysninger