[BIN: 1861]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1846 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Hardanger, Hordaland .

1. Ka æ' de for en ganger grå
- Malfre mí frúa -
hver morgen for din dør mon stå?
- Tora lilla, Tora ligger aa lúre - .
2. Det er slet ingen gangar grå,
det er min faders asener små."
3. "Hvad er det for en ridder fin,
kver morgen rider av gården din?"
4. "Det er slet ingen ridder fin,
det er min svend på hesten sin."
5. "Hvad er det for et to par sko,
hver morgen for din seng mon stå?"
6. "Det er slet ikke et par sko,
det er kuns mine tøflor to."
7. "Hvad er det for en ridder fin,
hver morgen sover i armen din?"
8. "Det er slet ingen ridder fin,
det er liden Kirsti, ternen min."
9. "Hvad er det for en vùggegang,
hver morgen jeg hører af min ganag?"
10. "Det er slet ingen vùggegang,
det er min dør hun går så trang."
11. "Hvad er det for en barneskrig,
hver morgen jeg hører i buret dit?"
12. "Det er slet ikke at høre så,
liden Kirsti græder for nøgle små."
13. "Ja før den fattes kvinden svar,
før fattes der vand i vesterhav."
Ekstra opplysninger