[BIN: 1860]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Gunnhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .

1. Kungen spurde dótte si
- Den véne møy - .
"Kven æ' som trør vegjen te búre' ditt?
- Med vi trør en dans under líde - ."
2. "Dæ trør ingjen vegjen til búre mitt,
åno (sic!) hell Kristi terna mí."
3. "D'æ 'kje Kristi, terna dí,
mæ krúsa håre skorí umkring."
4. D'æ 'kje krúsa håre skori umkring,
d'æ Kristis flettúr ligg í ring."
5. "Hott æ' no dæ forgylte spjút,
som stend í búre dagjen út?"
6. = A, 8. L.1: forgylte. L.2: gjesli gjeng
7. =A, 15.L.1: ikke: eitt. L.2:ikke: som; morgó - sengji dí.
8. = A, 16.
9. "D'æ' kje Bragje hunden din
mæ silkjelúve, linde íkring."
10. = A, 18, L.1: Silkjelúve, linde íkring,
11. "Dæ tryte før vatne í vestre hav,
før dæ tryte dæ kvinnesvar.
12. = A, 20; L. 2: úmæ.
13. "Aa ja, aa ja, eg kjenne må,
eg siter att mæ bónni små."
14. = A, 21. L.1: blóutte. L.2: utmæ min.
15. = 13.
16. "Va' der ellen í búre mitt
å eg va' sjóv der mitt útí!"
17. Så sette hó ellen í búre sitt,
så gjekk hó sjóv der mitt útí.
Efter V.17 Anne Hommi:
Nå reiser dú heimatt bå blå å bleik,
a seg, dú hev vori í kvindeleik!
Ekstra opplysninger