[BIN: 1857]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent hand i R. Berges samlinger etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 Det er ingen Ganger graa
- Malfrid min Frue -
Det er nok min Moders Melke Faar
- Torer lil, Torer lil
Torer ligger og lurer -
.
Er det Moders Melkefaar
Med Silkesadel og Guldbigsel paa.
Hvad er det for et to Par Sko
Hver Morgen for din Seng mon staar.
Hvad er det for en Barneskrig
Hver Morgen skriger i Buret dit.
Det er ingen Barneskrig
Men det er nok Guldharpen min.
Og er det da Guldharpen din
Med Silkereiv og List omkring.
Og kjender du den gule Lok
som hænger ved min Sadl og Knap.
O! ja saa men jeg kjende maa
I femten Aar jeg kjennan saa.
Og kjender du min hvide Hand
Som hænger ved mit Sadel-Band.
Ja saa men jeg kjende maa
I femten Aar jeg paa den laa.
Var Du ikke Søsteren min
Skal Blodet rinde af Halsen din.
Hun drak ham til med to Glas Vin
Hun stak ham med hans egit Sværd.
Lig nu der for Hund og Ravn
Som saa forraader min Fæstemand.
Ekstra opplysninger