[BIN: 1852]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1898-99 av John Lie etter Olav Tortveit og mor og bestemor til John Lie, Telemark .

1. Hot er de fy ein gangar graa
- Maalfri mi frùve -
//: kver morgo for di dør her staar Tora lill' ://
- Tora ligger aa lùri - .
2. De æ no ingen gangar graa
De æ stuten, Bure, med nyvlarne smaa.
3. De æ kji Bure med nyvlarne smaa.
De æ gjygrer yssa med bedlin graa.
4. Kven eige desse folar smaa
som stender med beitsli og salen paa.
5. De er no ingle folar smaa
De er mine gjæsar smaa og graa.
6. De er 'kji dine gjæsar smaa og graa
med røe gullbeitsel og sale paa.
7. D'æ kji røe gullbeitsel og sale paa
De æ deira fjøgrir gule og blaa.
8. Hot æ de for eit nyt par sko
Kver morgo for di seng her staar.
9. De æ ikkje nyt par sko
De æ mine ternetøflar smaa.
10. De æ kji dine ternetøflar smaa
med smale hælar og breidt for taa.
11. Hot æ de for eit liti kinn
kver morgo lader i bure inn.
12. De æ no ikkji eit liti Kinn
men de æ Bragi, hunden min.
13. De æ ikkji Bragi hunden din
med silkelindi sveipt ikring.
14. D'æ kji silkelindi sveipt ikring
De æ hunderova ligg i ring.
15. Kjenner du noko hausen den
som henger ve sadelbogen min?
16. Aa ja! aa ja! Eg kjenne maa,
femten aar han i armen laag.
17. Han kunn seg skapa til hest og hund,
villti mit minne og batt min munn.
18. Han valedrykkjirne i meg laug,
aa ja! aa ja! No er han daud.
19. No minnes eg væl min festarmann
som eg trulova daa eg va baan.
20. Tora lill' va no so gl-yg ti gaa,
kunne kji fangas av trolle raad.
21. Me slængjer hausen i skume-kor
og enno æ eg di festarmøy god.
22. Ja sanno æ du mi festarmøy god,
eg fekk so mange dei løynderbod.
23. Tora lill' gakk no kvil deg i seng
no tar du kji liggje aa lure leng.
24. Eg æ kji syvjug men glad og kaat
endi e lange og myrke not.
25. Trollbedlen bruka so sløge raad,
lagde du va i langan traa.
26. Danse no Maalfrid, no æ tid,
nye sko med sylvspenni i.
27. Dei dyrehonni paa borde stend,
den drykkjen du ynskjer i dei renn.
28. Auken din voven av aaker-ull
di borde altid av mat e full.
Ekstra opplysninger