[BIN: 1851]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Margit Tveiten(?), Vinje, Grungedal, Telemark .

 Hot e de fy eit lite Kjinn
- Maalfri mi Fruve -
Hver Morgen a du lætí i Buri inn.
- Tora lill, Tora ligge a lurri -
De e inkji lite Kjinn,
Men de e Bragji, Hunden min.
De e inkji Bragji Hunden din
Me Silkjileni sveipt ikring
De e inkje Silkjelini sveipt ikring,
De e Hunderova lejg i Ring.
Ekstra opplysninger