[BIN: 1850]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Margit Tveiten, Vinje, Grungedal, Telemark .

 Hot e de fy eit liti Kjinn,
kver Morje læt i Bùri inn.
De e inkji liti Kjenn
de e Hunderova
Lejg i Ring
de e inkji Hunderova lejg i Ring
Me SilkjeLeni sveipt ikri
Hot e di fy i Gangar Graa
kver Morge fyr di dør at stoa.
De e injen Ganagar Graa,
de mine Gjæsar store aa smaa.
De e inkji Gjæsar smaa
Me røde Gullbeisl aa Salí paa.
De e inkji røde Gullbeisl aa Sale paa
de e deires Fiorír gule aa blaa.
Hot e de fy eit nytt par Sko,
Hver Morgen for din Seng her staar
De e inkji nytt par Sko,
de e mi Ternes Tøfler stor aa smaa
De e inkje Terne Tofler stor aa smaa
Me smale Hæla aa breidt fy Taa.
Kjenne du noko Hausen den,
som henge um Sodeln Bogjen mín.
Aa jau, aa jau, eg kjenne maa
Femten Aar i Armen laag.
Fyrr de tryle Kvende Or
Fyr fattas Vand, ---- Fjor.
Ekstra opplysninger