[BIN: 1849]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

 "Hot e de fy eit lite Kjinn,
- Maalfri, mi Fruve, -
hver Morgen du læté i Buri inn."
- Tora lill, Tora ligg a lurri -
"De e inkji lite Kjinn,
men de e Bragje, Hunden min."
"De e inkji Bragje, Hunden din,
me Silkjelini isveipt ikring."
"De e inkji Silkelini sveipt ikring,
de e Hunderova ligg i Ring."
"Hot e de fy Gangare graa
hver Morgen for di dør at staa."
*) var: "Krokumkæft"?
"De e ingjen Gangare graa,
de e mine Gjæsar, store aa smaa."
"De e inkji dine Gjæser, store aa smaa,
me røde Gullbeisl aa Sal upp-aa."
"De e inkji Gullbeisl aa Salé paa,
de e deires Fjører, gule a blaa."
"Hot e de fy eit nytt Par Sko,
kver Morgen for din Seng her sto."
"De e inkji Par Sko,
de e mine Terners Tøfler, store aa smaa."
"De e inkji Ternetøfler, store aa smaa,
me smale Hælar aa breidt fy Taa."
"Kjenner du noko Hausen den
som heng um Sadelbógjen min?"
"Aa jau, aa jau eg kjenne maa,
femten Aar i Armen laag."
Fyrr de tryté Kvendi Or,
fyrr fattas Vann i breie Fjor.
Ekstra opplysninger