[BIN: 1847]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av T. Hannaas etter Svein K. Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

 "Kven eige desse folar små (grå)
- Målfri mi frue -
som stend mæ beisli o salen på?
- Toralill, Tora ligg'e på lurri- ."
"Nei de æ ingle folar små
men de æ mine gjæsar store o små."
"Nei de æ ingle gjæsar små
dei gjæsar hev stivlar o sporanne på."
Ekstra opplysninger