[BIN: 1842]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Anne Aanonsdatter Lillegård, Lårdal, Telemark .

1. "Når ho faller dæn tykke dugg
- Målfrí mí frúva -
kví stytter 'kje jomfru stakkjen upp?"
- Tórelílle ligger å lúrar, ho lúrar -
2. "Dærfor stytter 'kje jomfru stakkjen upp,
ho likje dæn stakk æ måten stutt."
3. "Hot æ de fyr ein gangar grå,
som kvor dag for din døren står?"
4. "De æ' inkje gangar grå,
d'æ mine gjæser blå å grå."(store aa smaa)
5. "Æ' díne gjæser laga så,
mæ røde gullbeisl å sadel på?"
6. "D'æ'kje røde gullbeisl å sadel på,
d'æ gjæsans dónen blå å grå."
7. "Hot æ' de for eitt naki spjút,
som kvor dag leikar inn å út?"
8. "D'æ inkje naki spjút
d'æ sólegjeisli leikar inn å út."
9. "Æ sólegjeisli laga så,
mæ naki svær å syllhæfti(e) på?"
10. "D'æ 'kje (inkje) naki svær å syllhefti på,
d'æ sóligjeisli laga (leikar) så."
11. "Hot æ' de fyr eitt nyt par skó,
som kvor dag fyr dí sængi står?"
12. "D'æ inkje nytt par skó,
d'æ Bragjes lampar båe tvo."
13. "Æ' Bragjes lampar laga så,
mæ nye skór å syllspenni på?"
D'æ 'kje nyr Skor aa Syllspenni paa,
d'æ Bragis Lampar, æ' laga saa.
14. "Hot æ'de fyr eitt líti kind,
kvor dag græt í búri(e) din?"
15. "D'æ inkje líti kind,
d'æ Bragi, hunden min."
16. "Æ' en så Bragi, hunden din,
mæ silkjereiv å lind umkring?"
17. "D'æ 'kje silkjereiv å lind umkring,
d'æ Bragis róve ligg í ring."
18. "Ja fyrres (før) tryte de (vatten i) ville hav
fyrr de tryter Dåtteri svar.
19. Kjennes du mæ de blóútte hovu,
som heng uppí min sadels bógi?"
20. Som 19, kun; dæn høgre hånd -- í mitt sadelsband.
21. "Å ja, å ja eg kjenne må:
Åtte år hev sovi på."
22. Krist give (je), de va' eld í búre mitt
å så min faer derinna í."
23. "Å tvy så vorre deg dotte mí, (Gú forlaate deg dotter)
så vóndt du ynskjer faer din."
24. "Eg ynskjer 'kje verre faer min,
hell han ville (han hev gjort mæ) dotter sí."
25. Så sette ho eld på línklæi små,
så mone ho seg ínn (dærinni) í búri gå.
26. "Då hennes búre meste brann,
då sprang henne(a)s faer på villan vann.
Ekstra opplysninger