[BIN: 1840]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av C. Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

 Hott æ (er) de fy en gangar graa
- Maalfri mi fruve-
II: hver morgen for din dør her staar Tora lill' :II
- Tora legje a lùri-
De (Dæ) er no ingen gangar graa
de er mine gjæsar store aa smaa.
De er inkje dine gjæsar store aa smaa
me røe gullbeisel aa sale paa.
De æ inkje røe gullbeisel aa sale paa
de e deires fjørir gule og blaa.
Hott æ de for et nyt par sko
hver morgen for din seng her staar.
De æ inkje nyt par sko
de æ mine ternetoflar (store aa ) smaa.
De æ inkje dine ternetoflar (store aa) smaa
me smale hælar aa bredt fyr taa.
Hott er de for eit liti Kinn
hver morgen lader í búre ínn?
De æ inkje liti Kinn
de æ Bragí hunden mín.
De æ inkje Bragí hunden din,
me silkeleni svept ikring.
De æ inkje silkelin svept íkring
de æ hunderova ligg i ring.
Kjenner du noko hausen den
som hænge me sadelbogen min?
Aa jo, aa jo eg kjenne maa
femten aar i armen laag.
Ekstra opplysninger