[BIN: 1835]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

 Hot æ de fyr eitt forgyllande spjút
- Målfrí min frùe -
som ---- hver morgen bådí - ---
Tórelílle ligger å --------
- Tórelilla, Tóre ligger å lúrar-
De æ inkje forg. spj.
de æ' morgósóle skin inn å út.
Hot æ de for syllspente skó,
som framafyri di sengji stó.
De æ - -- s. sko,
de æ nu tærnas tøfflar små.
Hot æ'de for eitt líti kind,
som græte hver morgen í búre di'.
De ---- kind,
de æ' Falkje rakkji hunden min.
De æ' F.r. h. din,
der æ' silkjelinde svépt íkring.
Kjennes dú mæ di blóutti hovu,
som henge innmed min sadels bogji.
----- den blóutte hånd,
----- innmæ mitt sadelsband.
Aa ja aa ja eg kjenne må,
15 år han på armen låg.
Kris- give mítt búr de stó í logji,
å so min bróder der inden ha vori.
(so kom eg at ei krækling -ive, ringjen---
-skjóte hjasar
15 fantekjerringar
der låg eg fjotten dagar.)
Men de æ Bragjes róve som ligg i ring.
Ekstra opplysninger