[BIN: 1834]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Gunnhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .

 Kungen spurde dótter si
- den véne møy -
kven æ som trør vegjen te búre ditt
- Med vi trør en dans under lide -
Dæ trør ingjen vegjen til búre mitt,
åno (sic) hell Kristi terna mi.
D'æ 'kje K. terna di,
mæ krúsa håre skore umkring.
D'æ 'kje K. h.sk. umkr.,
d'æ Kristis flettúr ligg i ring.
Hott æ' no dæ for gylde spjút,
som stend í búre dagjen út.
D'æ' no inkje forgylte spjut,
d'æ solegjesli (f.) gjeng inn å ut.
Hott æ' dæ fyr lite kind,
kvor morgó græt i sengji dí.
D'æ' no inkje líti kind,
d'æ' no Bragje hunden min.
D'æ' kje Br. h.d.
mæ silkjelíve, linde íkring.
D'æ' kje s.l.ikring,
d'æ' Bragjes róve ligg í ring.
Dæ tryte for vatne í vestrehav,
for dæ tryte dæ kvinnesvar.
Kjennes dú mæ dæ blóútte hovù,
som henge útmæ min sadel bogje.
Aa ja, aa ja. eg kjenne må,
eg siter atte mæ bóni små.
Kjennes ---- hånd,
----- min sadels bånd.
eta ---- må
eg ---- små.
Va' der ellen i búre mitt
å eg va' sjóv der mitt útí.
Så sette ho ellen í búre sitt
så gjekk ho sjóv ivi mitt uti.
Ekstra opplysninger