[BIN: 1833]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Tone Marteinsdatter, Lårdal, Telemark .

 Hor æ' de for eitt líte kind,
som kvor nått skrík í sengjen din.
Ekstra opplysninger