[BIN: 1820]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Dårdi Rindedalen, Seljord, Telemark .

1. Grisilla ho sat nå i veven så fin
så kåm hendes moder gangende inn
- Hå hå ja, -
så kåm hendes moder gangende inn.
2. Grisilla, Gr., jeg spørge vil dig:
nå renner dæ melk utór brøsterne dine."
3. "Å dæ æ nå ikkje melk, ja som du synes så,
men dæ æ den mjøen, vi drakk av igår."
4. " Mjelken å mjøen æ horanda ulig,
fer mjølkjen æ hvid å mjøen æ brón.
5. Ja heve kong Redebøll lokka ditt ind,
så æ du kje længer kjære datteren min."
6. " Ja æ ikkje eg lenger kjære datteren din,
så æ ikkje du lengre kjære moderen min."
7. Å Gr. ho stappa sitt gull -- at skrin,
så reiste då ho av te kjærasten sin.
8. Gr. ho banka mæ fingræne små:
" å kjære kong R. skrei låsua ifrå!"
9. " Ikkje så æ her noken stevnemål lagt,
å ikkje så slepper eg noken inn her om natt."
10. Gr. ho banka mæ fingræne fæm:
" Dæ æ nå Gr. allerkjærasten din!"
11. " Ja er det Gr. allerkj. min
så gjerne nå eg da skal låkke deg inn!
12. Kong R. ha på seg kappa den blå
så skredde han låsæn både té å ifrå.
13. Gr. ho sette seg bortmæ eit bór
ho kónne ikkje tala eit einest ór.
14." Hvorledes står det til, og hvorledes er det fatt
mæ du er nu ude så silde om natt?"
15. " Min moder har blivé så hastig på mig,
fer mig så vi ho av lande sende, og deg så vi ho på ilden brende!"
16. " Nei hósur å skjøkjur av lande sende,
men hórkarle å drankere på ilden brænde!"
Så reiste dei, men då dei kom te færjestaen, så ha' ho vóreé der, mor hennas å fórboi, at di måtte ikkje over . Dæ mæ sei færjemannen.
17. " Slett ikkje eg vi å slett ikkje eg må,
di móer ho va her å forbau dæ igjår."
18. Kong R. trekkte av seg handskæne blå
så sette'n seg sjav båd 'te styre å ró.
19. Å som di kom at den grønande lund,
Då ba Gr. om at hvile sig en stund.
20. " Min fader han eier så mangt ett slott,
Gud gjeve, eg åtte et eneste kott!"
21. Kong R. bredde ut si kappe så blå,
å der fødde Gr. to sønner så små!"
22. " Min fader han eier seg så mangt et land,
Gud gjeve, eg åtte meg eit skjeisbla' med vand!"
23. Kong R. va nå Gr. så tro,
han gjekk etter vand i sin røde gullskó.
Så veit eg ikkje meir av den. Men då 'n kåm att, så fant'en ó dau.
Ekstra opplysninger