[BIN: 1819]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Gønill Kjønnås, Bø, Telemark .

  L.K. hun spendte silkevæven så stram
Den hvideste melk utav brysterne rann
- Åk ja -
Moderen talte til datteren sin:
" Hui rinder der melk af brøsterne din?"
" Det er ikke melk, I synes vel så,
Det er af den mjøden jeg drak av igjår."
Moderen slog til sin datter på kind:
" Hor skal du så lyve for m. din?"
"Jeg skal ikke lyve for m. min,
Den unge Konge har lokket meg ind."
" Kong Edvart han skal hænges,
Å du skal af landet bortsendes."
L.K. hun trekkte på hanskerne små,
Så reste hun seg til Kong Edevarts går.
L.K. ho pikka mæ fingrænne små:
"Statt opp Ridder Vølde, skrei lòka ifrå."
" Slett ingen så haver jeg stevne lagt,
å ingen så lukker jeg inn om natt."
L.K. hun pikka mæ fingrænne sin:
" Statt opp R. V. det er kjærasten din."
" Kong Edevart sprang a senga så fin,
Så lukk han ind allerkjærasten sin."
" Min moder siger att du skal hæges
Å jeg skal av landet bortsendes."
" Nei aller du reist af landet for mig,
Sålænge grågangaren han bære kan dig."
" Å gakk nå heim å pakk i gullskrin,
Å kom så igjen å følj allerkjærasten din."
Men dæmæ gjekk de så galé for dom. Ho blei ligganes på vegen å fødde to sønir. Dæmæ fekk ho han ifrå seg å ba, han ville gå etter vatten te'o i skóa hennars. Men da han kom tibars, va ho dø.
Ekstra opplysninger