[BIN: 1816]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Birgit Halvorsdatter Veus, Åmotsdal, Seljord, Telemark .

  Gresilla hó sat i væven só fin,
saa kom hendes moder selv gangendes ind.
Aas ser du Gresilla, kjær datteren min,
no rinder der mjelk utó brøsterne dinn.
Aa æ dæ naa Riddeval som he løva deg,
saa skaa du ei mere ha moder i meg.
Aa d'æ inkje melk, du synes jo saa,
men det er den vinen, eg drak av igaar.
Aa d'æ naa tvaa ting, di æ saa ulik,
naar vinen æ bron, og den melkjen æ hvid.
Aa æ de nó Riddeval, som he lova dig,
saa skaa du ei mere ha moder i mig.
Aa honom saa vil jeg paa ilden brænde,
aa dig saa vil jeg av lande sende.
Gresilla hun axla paa kaapa saa blaa,
saa reste hun did, som her Riddeval laag.
Gresilla hó pikka paa dynni me fing:
Statt upp her Riddeval, du læt meg herinn.
Ingjen saa hev'e her stevningen lagt;
aa ingjen saa lukkar eg inn her om nat.
Aa ja kan du inkje lukke meg inn,
fe de æ Gresilla, allerkjæresten din.
Æ de Gresilla, allerkjæresten min,
saa gladelig sko eg nok lukke deg inn.
Aa Riddeval upp av sengjen, han laag,
saa skredd' en di lokunn baad te aa ifraa.
Aa hør du Gresilla, hos æ de nó fat,
mæ du æ nó ute saa eine om nat.
Min moder er bleven mig saa kjed,
hun agtar mig hverken at høre eller se.
Dig saa ville hó på ilden brænde,
aa mig saa vi' ó av lande sende.
Trollkarlar kan ó paa ilden brænde,
aa røvere kan ó av lande sende.
Riddeval pakka sit gull i skrin,
saa drog en av lande me kjærasten sin.
Aa som di nó kom te den brede strand,
di tala eit ord te den fergjemann.
Aa fergjemann set mig her over, om du kan,
titusen riksdaler eg gjev dig paa hann.
Slet inkje eg vi, aa slet inkje eg maa,
din móer va her aa forbau meg igaar.
Riddeval trækte av hanskerne blaa,
saa sett en seg sjav baad te styre aa ro.
Aa som di naa kom i den grønnende lund,
der agtes Gresilla at hvile en stund.
Riddeval bredde ut kappa saa blaa,
Gresilla hó fødde to sønner derpaa.
Min fader han havde saa mangen om land,
gud give, at eg havde da rindende vand.
Min moder hun havde saa mangen en slot,
aa gjev at eg havde da minste aatt.
Min moder hun havde dei ternanne ni,
aa gjev at eg hadde meg en udav di.
Riddeval va imót Gresilla saa tro,
han henta de vanne i sin røde gullskó.
Riddeval kommer tilbage igjen,
Gresilla var død, begge sønnerne med.
Riddeval blev i sitt hjarta saa harm,
han stak sig selv død udi jomfruens arm.
Ekstra opplysninger