[BIN: 1814]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent, Heddal, Telemark .

  Grisilden hó pikka på døra mæ fing
Å kjære Valeman lókk meg nå inn
Nei ingen så har e på stevn--en lagt
slett ingen så lukker eg ópp for i natt.
Kjære kång Valeman lókk meg nå inn,
for her æ Grisilden allerkjærasten din.
Kång V. steíg nå så breatt úta seng,
han skrellde den låsen så hart at de smell.
Han skódde den blakke, han skódde den blå,
den brokete lagde han sadel på.
Kjære min moder vær ei på meg vrei,
Kång Valeman han haver lokka mei.
Ja haver kång V. lokket dei,
så skal jeg da sandeligen pryl dei.
Di havde to sønner og dei vokste op,
men ingen a deim nådd faderens tropp.
Dem vokste te, eine va snikker, den andre va sme,
men hor de blei 'a dem,
de veit ikkje mæ.
Ekstra opplysninger