[BIN: 1811]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Nerid Hegnastykke, Bø, Telemark .

1. Gresilla ho sat uti væven saa fin
saa kaam henas moer ganganes inn,
( Saa æ dæ eit stev dær ou)
- Sei ònderli daa / saa kaam--
2. G., G. hoass e' dæ mæ deg,
mæ gvite mjaalk renn otor bryste paa deg.
3. De e' kje mjaalk som du øynas naa,
dæ e' utav mjøen eg drakk a' i gjaar.
4. Mjaalk aa mjø dæ æ saa ulik,
fér mjøen æ brun aa mjaalken æ hvit.
5. Men deg saa vi' me av lanne senne,
aa grev Ridder vi' me i aavnen brenne.
6. Skjøkjur saa kann dé av lanne senne
aa horkarlar saa kann dé i aavnen brenne.
7. G. ho pakka sitt gull i skrin,
só drog 'o av stæ ti allekjærasten sin.
8. G. ho (banka ---- ?)
Aa æ du Grev R. saa lukker du opp.
9. Men nattevakt har eg reint fòrsagt
aa ingen saa lukker eg inn om natt.
10. Ho prikka paa dynna mæ sin væslefing:
Na er - G. allekjærasten din.
11. Grev R han opp av sengen sprang
han læste opp laasen saa fjærine sang.
12. G., G. hòss æ dæ naa fatt
mæ dæ du æ ute saa silde om natt.
13. Meg saa vi' dom a' lande sende,
aa deg ---- brenne.
14. Skjøkjur saa kann -- senne
aa hòrkarlar --- brenne.
15. Grev R. han pakka sitt gull i skrin,
aa saa drog han av lanne mæ allekjærasten sin.
16. Som dom naa kaamm i den grønne lunn,
saa agta G. aa hvile en stunn.
17. Grev R. han bredde ut kappa blaa
dær fødde G. begge sønnine paa.
18. Min fader han hadde saa mange lann:
Gud gje eg hadde dæ rindende vann.
19. Min faer ---- slott
/---ringaste kaat.
20. Grev R han va' i hennar saa go
saa henta 'n vann i henas røde gullsko.
(Men saa stoppar de opp fèr meg.)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TMF Rikard Berge CCLXII, s. 15-17. (Kopi NFS). Utsyn NMB 112