[BIN: 1809]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Alv ligge sjuk aa döyr.
Fy-ri no-ran.
So sender han bó tí si fe-star=møy.
Fe de leg-ge Alv si=ne ata-rir in=na=fe bo-re.
*) NB : Kanskje heller f. enn fiss. ("Dei kann spéla ette notur lissom du spilar mæ eit skuespil ei salme")
+) De er spursmaal om ikkje alle desse tonane ligg millom f og fiss. (Teksten under reinskrifti.)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXXI, s.27 ( NFS, kopi) Alv aa Ingeliti