[BIN: 1808]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Ketil Kvaale etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Alv ligge sjuk aa döyr,
fyri noran .
So sender han bo te si festarmöy,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre .
2. "Fostermor, fostermor detti æ skam",
fyri noran .
"At festarmöy vitjar han orkar ´kje han",
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
3. "De æ större ære hell de æ skam",
fyri noran .
"At festarmöy vitjar, han orkar ´kje han",
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
4. Skjön Inge-liti gjeng seg at bekkje,
fyri noran .
Sitt gúle haar ho rekkie,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
5. So kjember ho seg mæ sylvarikam,
fyri noran .
So slengjer ho ette de röde gúllband,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
6. So ha ho paa seg dei sokkane too,
fyri noran .
So spenner ho paa seg dei röde gúllsko,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
7. So ha ho paa seg den skjurto smaa,
fyri noran .
aa gulle laag ette i kvor den traa,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
8. So ha ho paa seg den silkjeserk,
fyri noran .
de va nie möyars hande verk,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
9. So sala ho ut den gangare graa,
fyri noran .
So rei ho seg te Alvses gaar.
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
10. Enn kjem smaadrengjine sei útifraa,
fyri noran .
"Her kjem ei jomfru i okkans gaar",
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
11. "Ho æ ikkje kjende i okkans grenn,
fyri noran .
For haare de henge paa hestelend,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
12. Aa ho æ kje kjende i okkans bygd,
fyri noran .
For haare de henge paa hesterygg
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
13. Aa de kan eg höyre paa tala di,
fyri noran .
At de æ Inge-liti festarmöy mi,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
14. Aa Inge-liti enn gjenom dyrrane steig,
fyri noran .
Aa Alv seg upp i sengji reis,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
15. So gav han henar den röde gullring,
fyri noran .
den ha kje stáe bære paa dronningjis fing,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
16. So gav han henar de röde gullband,
fyri noran .
de ha kje hangje bæra paa dronningjis arm,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
17. Aa so gav han henar den brosja breid,
fyri noran .
Aa Alves moer aa ho blei vrei,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
18. "Aa de hev etti meg baade aaker aa eng,
fyri noran .
Men alli kjeme Inge-liti mei for mi seng,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
19. Aa de hev etti meg baade aaker aa jor
fyri noran .
Men alli kjeme Inge-liti mei for mitt bor,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre
20. Aa de hev etti meg baade aaker aa fe,
fyri noran .
Men alli kjeme Inge-liti meire for meg,
för de legg han Alv sine aarir unnafor bóre

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXVI, s.70-75 ( NFS, kopi) .Alv ligge sjuk Denne visa er úppskrivi etter Eivind Audversækre. "Han var sjömann Alv", sa Eivind, "men so blei han sjúk, stakkar, aa laut leggje aarine inn".