[BIN: 1807]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Alv ligg´e sjuk aa döyr,
fyri nora,
só sender bó tí si festarmöy,
Alv han legg´e sine aarir innafe bora.
2. Veneliti kaam seg rians i gaar,
smaadrengjen ute fe henar staar.
3. "Ho æ ´kje heime i vaares grenn,
fe haare de henge paa hesterlend".
4. "Ho æ ´kje heime i vaares bygd,
fe haare de henge paa hesterygg".
5. "De höyrer eg paa tala di,
só sækert æ de Veneliti, festarmöy mi".
6. Só gav ´n henar den brosja brei,
hen daa blei haanoms moer vrei.
7. "Mine sösken fær baatte aker aa jor,
men alli kjem ´e Veneliti mei för mitt bor".
8. Mine sösken fær baatte aker aa eng,
men alli kjem ´e Veneliti mei för mi seng.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLVII, s.72-73 ( NFS, kopi) Alv ligg´e sjuk