[BIN: 1806]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Torleivsson Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. Alv ligg´e sjuk aa döyr,
fyri noran,
só sender han bó tí si festarmöy.
Fe de legg´e Alv sine aarir innafe boran .
2. "Fostermoder, fostermoder det er skam,
at festarmöy vitjar, han órkar´kje han".
3. "D´æ större ære enn det er skam,
at festarmöy vitjar, han órkar ikkje han".
4. Skjön Ingeliti gjekk seg ne åt bekkje,
sitt gule haar ho rekkjer.
5. Só kjemmer ho seg mæ sylvare kamm,
só hengjer ho ette de röde gullband.
6. Só ha ho paa seg den skjorta smaa,
aa gulle lang etter i kvor den traa.
7. Só ha ho paa seg den silkjeserk,
de va´nie möyars handeverk.
8. Só ha ho paa seg dei sókkane tvo,
só spenner ho ette dei röde gullskor.
9. Só sala ho den gangaren graa,
só rei ho seg ti Alves gaar.
10. Inn kjem´e smaadrengjine sei utifraa :
"Her kjem´e skjön jomfru i vaares gaar".
11. "Ho æ inkje kjende i ókkós bygd,
fe haare de heng´e paa hesterygg".
12. "Ho æ inkje kjende i ókkós grenn,
haare de heng´e paa hestelend".
13. "Det höyrer eg paa talen din,
at de æ Ingeliti, festarmöy min".
14. Skjön Ingeliti inn gjenom dyrrane steig,
aa Alv seg upp i sengji reis.
15. Só gav ´n hennar den röde gullring,
den ha´kje skal bære paa droonningjis fing.
16. Só gav han hennar de röde gullband,
de ha´kje hungje bære paa droonningjis arm.
17. Só gav han hennar den braasja brei,
aa Alves moder og hun blei vrei.
18. "De hev ette meg baade aaker aa jor,
alli kjem´e Ingeliti mei´ for mitt bor".
19. "De hev ette meg baade aaker aa fæ,
men alli kjem´e Ingeliti meire fe meg".
20. "DE hev ette meg baade aaker aa eng,
Fyri noran,
aa alli kjem´e Ingeliti meir ´fe mi seng.
Fe de legg´e Alve sine aarir innafe bora.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCIV, s.73-76 (NFS, kopi)