[BIN: 1802]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Alv ligge sjúke sör under öy,
Fyri nóra .
sender han bo ti si festarmöy,
at han legge si årir inn,
fyri nóra .
2. Stols Góril inn for si móder går,
må píkar ti sin festarmann gå.
3. Ja de æ mei heir hell de æ skamm,
å sjúke vikje sin festarmann.
4. Stols Göril skjurta kvit, - slik.
5. Stols Göril stakkjen blå, - låg.
6. Stols Göril hó gjeng at stalle,
hó vel út folanne sin jadder.
7. Hó vålde út ein tróvalde ut too,
den trée la hó gullsalen på.
8. Inn kom smådrengjen han sier der ifrå,
"her kjem en skjøn jomfrú ríand i går".
9. "So glimar hennes Sadelbeist,
likesóm en röe gjerst".
10. "So glimar hennes brogji,
likesom ein röe logje".
11. De höyrer eg på tala dí,
at det er stols Gøril festarmöy mi.
12. Stols Gøril unn dynna steig,
Alve sjúk i kvela reis.
13. Alv han talati smådrengjen sin,
"de hente meg inn mitt forgylte skrin".
14. Han gav hæná eitt röder gullband,
de kom alli på jomfrús hånd.
15. Han gav hæná ein röde gullring,
de kom alli på jomfrús fing.
16. Han gav hæna ein gullbryssa brei,
men då blei fysté hass moder vrei.
17. " ALV, Alv, du gjev inkje so
kot ska dei have de brøanna som etti live må"
18. "Mine brøar set etti mæ åker å eng,
Stols Gøril hó kjem aldre fyre me seng."
19. "Mine brøar set etti med hus å jor,
Stols Gøril hó kjem aldre fyre mitt bór".
20. Alv han rökkte stols Gøril si hånd,
då gav Alv upp si ånd.
21. Stols Gøril hó ut av gari fór,
hó sine trendar i tårinne tvó.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge f, s.69-71 Jomfrúen som besöger sin syge Fæstemann