[BIN: 1801]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Han gav hæna ein røde gúllring,
stoltast den kánn koma på droningjis fingg.
2. Å han gav hæna eitt gullband,
stoltast den kánn koma på droningjis arm.
3. Å han gav hæna ei bråsse brei,
då bleiv Alves moderi vrei.
4.Alvé, å Alvé, å gjer ikkje
så :
du tenkjer so liti på dé syskjeni små !"
5. "Mí syskjóni hev etti meg bådi ager og jór,
Ingerlit kjem allr meir fyr mitt bór".
6. "Mé syskjeni hev etti meg bå´ ager å æng,
Ingerlit kjem allr meir fyr mí sengg".
7. Dér bleiv mer gråt´e hell dér bleiv gama,
tri våre løkjé át mólli mæ sáma.
8. Den eine va Alvé den are hass möÿ,
den trée hass moder, av sorgji larit döÿ.
(Hæge mindes ikke begyndelsen, heller ikke omkvædene)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 27, s.44, med overskrift Alve sjuk under øy .