[BIN: 1800]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Gro Sjåheim, Mo, Telemark .

1. Alve han ligge sjúk únde öy,
- fyri nora -.
so sende han bó ti si festarmöy,
fÿr di legge Alven sá´åris sanna fy bóra.
2. Å fostermor, fostermor mon de være skamm,
sin festermöy vitjar, når´n orkar´kje han.
3. Nei dæ´ke mei heir hell´dæ skam,
at festarmöy vitjar sin festarmann.
4. Ingelíti kjemde seg mæ sylvarkam,
so slengde ho etti dei røde gúllband.
5. So há ho på seg den skjorta små,
å gúlli låg etti kiær den trå.
6. So há ho på seg ein silkeserk,
dæ va níe augöÿars handeverk.
7. So há ho på seg dæ skÿrti röutt,
å gulli lág etti kvor ein soúm.
8. Å silkesokker ho på seg dró,
so spente ho úti röde gullsko.
9. Ingelíti salar út gangaren grå,
so rei ho seg åt Alves går.
10. Inn kjem smådrengjen seie frå :
"Her kjem ei skjön jomfrú i våres går".
11. "Ho e´kje kjende i okkos bÿgd,
håri dæ hengde på hesterygg.
12. "Ho e´kje kjende i okkos grend,
håri det hengde på hestelend.
13. Ingelíti innom dyrni steig,
Alve han sjúk úpp i sengja reis.
14. "Dæ kan eg höyre på talen din,
at det æ Ingelíti, kjærasten mín".
15. So gav´n hæna den bråssa brei,
so då blei hass kjære moder vrei.
16. So gav´n hæna ein röde gullring,
dæ ha´kje komi slik på jomfruvas fing.
17. So gav´n hæna eitt röde gullband,
dæ ha´kje komi slik på jomfruvas arm.
18. "Å dé here ette meg ager á ring,
å Ingelíti kjem kjære min fÿr min seng.
19. "Å dé here ette meg ager á jór,
å Ingelíti kjem kjære min fÿr min bór.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 25, s.34-36 Alv´e (Gro Sjåheim 90)