[BIN: 1798]

Alv ligg sjuk.
Møy vitjar sin sjuke festermann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafsaa, Mo, Telemark .

1. Alv liggé sjuké der sör únder öy,
- For norden -
han sender bu ette si festarmöy.
Nå ligge alle de årer úde for borden .
2. Alv liggé sjuké der under lí,
han sender bo ette si festarviv.
3. "Höyr di min fostermoder : er det skam,
at jomfrúva vitjar han orkar´kje han".
4. "Nei det er heder og ingen skam,
at jomfrúva vitjar sin festarmann".
5. Líti Kjersti ha på deg stakkjen blå,
gúlli låg ette kvor den trå.
6. Líti Kjersti hó sette seg i en stól,
med gúlli spenner hó at seg skó.
7. "Hó æ´inkje heime i denne bygd,
håri de heng alt på hesterygg.
8. Hó æ´inkje heime í dette land,
det er ei deilig liljerand".
9. Lill´ Kjersti kom seg ríans i går,
hans moder úte for ´a står.
10. "Vælkomen er dú jomfru fin :
for døden ligger kjæresten din".
11. Lill´ Kjersti inn ígjenom dyrri steig,
Alv han úpp ímót á reis.
12. 1, 14. L. 2 : kjem alli - jomfrúhand.
13. 12. ring - fing.
14. Han gav hende en brådse bred,
da blev först hans moder vred.
15. "Hör de herr Alv : du giv ikke så :
hvad skal de have dine sösken små ?"
16. "Min broder har bå gúll å jór,
min kjærest kom aldrig for mitt bör".
17. =16, -ager å eng - i min seng.
18. Nu ligger herr Alv i sorten jór,
liti Kjersti lover hans yngste brór.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge a, s.76-78 Den sjúke festármannen