[BIN: 1796]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ivar Mortensson etter ukjent sanger, Telemark .

  Her Ole han tjener i Kongens gaar,
han tjener for klæder og for føde,
so kom der et brev fraa rød rosens by,
som sae hans kjæreste va døde.
Ekstra opplysninger