[BIN: 1795]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

  Herr Olav han téner i kungjens går
der téner han for klæir å for føa,
men der ville eg be min nådige kunge om forlov
um å reise ti de rósandes fjælla.
Herr Olav han gik seg til kóngens breda bór,
han vred sine hænder so såre,
men der ville eg be min nådige kónge om forlov
óm at følge med min kjæreste til graven.
Herr Olav, herr Olav du giver deg tilfreds,
de var no ikke mer hell som en kvinde,
enn um eg kunne no gjere se só i mitt land
at du kunne få den ypperste grevinde.
Ja Sadel og Gullsporer så giver jeg dig
å hesten den beste som jeg haver,
så ønsker eg dig dette søde himmerig
og følg så med din kjæreste til graven.
Herr Olav han gjekk seg i stalden inn,
han sala så sakti å så silde,
så red han så fórt som den lilla fugl der fly
alt hen på de rósandes fjella.
Då som han kom seg te rósandes lund,
då batt han den hesten udi stytta,
so gjekk han seg inn i fruestuen inn,
då lagde de hass kjæraste i kista.
Herr O. han sette seg i stolen no,
ja ligesom han vilde sove,
den fattige sjæl den leverede han til gud
og siden så gav han ópp ånden.
Já de begge to blev på én båre lagt
å kista den blei gjórd útav malmor,
der hviler dei so søtt indtil herrens dómmedag
å hviler på hverandreses (sic) arme.
Ekstra opplysninger