[BIN: 1791]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M. Søylen etter Lars Davidhaug, Voss, Hordaland .


Hrr Oluf han tjenede i Kongens gård.
Der tjened han for klæda og for føda
Men så kommer brev ifra Rosendelund
at hans allerkjærast vare døda -.

2. Hrr Oluf han sad ved Kongens skrivebord
der gjorde han de tjenester han kunde.
Aa kan du ikke si mig et eneste ord
Hvad du har i Rosenlund at gjøre!
3. Her feiler hverken klæda her feiler ikke sko
Her feiler hverken glæda eller føda
men jeg vil lave mig til Rosendelund
for å følge min kjæraste til grava.
4. Hrr Oluf jeg kan nu vel sige dig for sant
det var nu ikke mer end en kvinde
Vel kan det lavest så her i mit land
at du kan få den smukkeste grevinde.
5. Av alt det end Kongen haver i sit land
det vil jeg nu slet ikke hava
men jeg vil lave mig til Rosendelund
for å følge min kjæraste til grava.
6. Hrr Oluf han sadlede sin ridende hest
så liten og så vakker og så snella
så rider han så fort som en flyvende fugl
Alt over di nordiska fjella.
7. Hrr Oluf han kommer til Rosendelund
der bandt han sin hest i en støtta
Så taler madammen brudens mor:
ja vel kan du finna hennes lika
Nei aldri så finnes hun på denne jord
Langt mindre i dette kongerike - !
8. Hrr Oluf han trådte i brudehuset ind
der vred han sine hender så såre
Hvert sandkorn som på gulvet det lå
--- græd han alt med sine tæror.
9. Så døde de begge de lagdes på et bord
og kisten blev gjort udav marmor
Så hviled de så søt - ja indtil i dag
for å sove i hverandres ærmer -.
Ekstra opplysninger