[BIN: 1790]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av T. Hannaas etter Hæge Kveland, Fyresdal og Vrådal, Telemark .

 Herr Ole han tjener i kongens går
han tjente for klæder og føde,
Så fik han et brev utav Rosensland
som siger at hans kjærest er bortdøde.
H. O. han gjengè seg for kongens brede bor
han gjorde all den tjenest han kunde
Jeg bede vil min ydmyké konge om forlov
at reise hen til Rosens lande.
Nei kongjen han svara dei ydmyke or:
De kann eg slett ikkje gjøre
Men si mig kun et eneste or
hvad du nu har til Rosens land at gjøre.
Jeg fikk et brev alt over de vand
derover mit hjerte de må bløde
Jeg fikk et brev alt ut av Rosens land
som siger at min kjærest er bortdøde.
Nei du er den tapperst jeì har i mit land
blant alle mine grever og baroner
jeì gjeve vil dig så ypperlig en skjènk
du sko få ti tusin gullkroner.
Nei alt det som kongen han héver i sìtt land
de vil eg slett inkjè hava
Men jeg bede vil min ydmyke konge om forlov
at følge med min kjærast til graven.
"Å kjære Herr Ole dù gjiver dig tilfreds
det er nok en anden som en kvinde
jeg gjive vil dig så ypperlig en skjènk
du sko få den deiligste grevinde.
Nei alt de som kongen han eier i sitt land
de vi eg slett ikkje hava
Men eg bede vil min ydmyge konge om forlov
at følge med min kjærast til graven.
Sylv o' gullsporar eg vill forære deg
ein hest (ut)av dei beste som jeg haver
Så ønsker eg dig så søtt eit himmerig
at følge med din kjærast til graven.
Herr O. lagde gullsadlen på lille Rosen=rød
så rø o so deilig som ei plomme
Så rei han så fort som den lille fuggel fløy
alt over den norlannske heiar.
Her O. han rei seg ti storestuen frem
der batt han hesten sin i ei stytte
så gjeng han seg i (brure)storestuen inn
der frugur og jomfrugur monne græde.
Her O. han gangar sig i kammerset inn
sine hænder han vred da så såre
Og hver en sandkó*) som på gulve låg
de vædte han med sin tårer.
*) sandkó = sandkorn
Inn kom fruven hendes gamle mor:
"Å væl kan du få hennars likjè, "
"Nei aldrigen her på denne syndige jór
o ikkje i de heile kongerikje."
Så faldt han på kne til gulvet ne
som han en søvn ville sové
Sin sjæl o sin kropp den levera han ti Gud
o siden så gav han upp ånden.
"Å begge disse lig burde lægges på bår
o kjista blei gjort utav mallmur*)
Så sover dei så søtt inntil siste dommedag
o hviler i hverandres arme.
*) marmor
Ekstra opplysninger