[BIN: 1784]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Herr Ole han tjente i kongens gaar
han tjener dær for klæder og for føde,
sò fik han et bræv ifraa rosens lund
som siger at hans kjærest er bortdøde.
2. H. O. han gjenge seg for kongjens brede bor,
han gjorde al den tjenest 'n kunde
Jeg bede vil min ydmyge konge
om forlaav aa reise hen til rosens lunde.
3. Nei kongjen han svara de ydmyge or,
(nei) de kann eg slett ikkje gjøre,
men sig mig (hvad) kun et eneste or
hvad du har til rosenslund at gjøre.
4. Jeg fik et brev alt over de vand,
den aaver mit hjerte maa bløde,
jeg fik --- alt utav rosens land
som siger at min kjærest er bortdøde.
5. Nei, du er den tapreste jeg haver i mit navn
blandt alle mine grever og baroner.
Jeg give vil deg saa ypperlig en skjænk
du skò faa lovas gullkroner.
6. Nei alt det som kongen han eier i sitt land
aa de vi' eg slett ikkje hava,
Jeg bede vil om ydmyge konge om forlov
at følge med min kjærast til graven.
7. Aa kjære herr O. du giver dig tilfreds
der er nok en anden som en kvinde.
Jeg give vil dig saa ypperlig en skjænk
du skal faa den ypperste grvinde.
8. Nei alt de som kongen han eier i sitt land,
aa de vi' eg slett inkje hava.
Jeg bede vil min ydmyge k. om forlov
at følge med min kjærest til graven.
9. Hest aa gullsalar sò vi' (eg) fòrære deg
en hest av di beste som jeg haver. -
Sò ønsker eg dig sò sødt et himmerig
at følge med din kjærast til graven.
10. Herr O. lagde gullsal utpaa i lille Rosenrø
saa rø aa sò deilig som ei plomme
sò rei han sò fort som den lille fugl fløi
alt aaver de norlandske heiar.
11. Her O. han rei seg ti storestuen frem
der batt 'n hesten sin i ei stytte
sò gjenge han seg i brurehuset ind
di frugur og jaamfrugur monne græde.
12. Her O. han gangar sig i kammerset inn
sine hændar han vred da saa saare
og hver en sanko *) paa gulve der laag
de vætte han med sin taare.
*) golvtæpene
13. Inn kom fruven hendes gamle mor
aa væl kann du faa henas likje
Nei aldrigen her utpaa denne søndig jor,
nei ikkje i de heile kongerikje.
14. Sò falt han paa kne ti gulvet ned
som han en søvn ville saave
Sin sjæl aa sin kropp den levera han ti Gud
og sò gav han upp aanden.
15. Begge disse lig burde leggjes paa baar
aa kjista blei gjort utav malmor
(aa) saa saaver dei sò sødt indtil sidste dommedag
og hviler i hverandres arme.
Ekstra opplysninger