[BIN: 1780]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne og Ingebjørg Mjaugedal, etter far deira, Lårdal, Telemark .

1. Herr Ole han tjener i kongens gaard
han tjener for klæder og for føde,
saa fik han et brev ifraa røde rosenlund
som melder at hans kjæreste er døde.
2. Herr Ole han gjik sig ved bredebordet frem,
gjorde alle de tjenester han kunde.
O naadigste her konge jeg beder om forlov
om at reise til de røde rosenlunde.
3. Og kongen gav Ole et saadant et svar
Nei Ole det kan jeg ikke gjøre.
Men sig mig da først hvad ærende du har,
hvad haver du i rosenlúnd at gjøre.
4. Her Ole du æ jo den beste i mitt land,
blandt alle de grever og baroner
Derfor jeg giver dig den ypperlige skjænk
12000de danske guldkroner.
Guldsporen og guldsalen den vil jeg giva dig
og hesten den beste som jeg eier.
Saa befaler jeg dig det søde himmerig
og følg saa din kjæreste til graven.
5. Aa kjære min Ole du giver dig tilfreds
det var ikke mer end en kvinde.
Jeg skal gjøre det saa ja her i mit land
at du kan faa den deiligste grevinde.
6. Aa alle dei jaamfruer du hev i ditt land,
aa dei vi' eg slett ikkje hava,
Men eg vi' reise ti røde rosenlund
aa følge min kjæreste til graven.
8. Her Ole han sadlar ut hesten saa fin
ja hesten den røde og den raske,
saa red han saa fort som den vilde fuglen fløi
alt hen (henover) til den nordlandske bakke.
9. Her Ole han red sig litt længere frem,
der bandt han sin hest ved en støtte.
Saa masserede han inn i sørjestuen inn
baade fruer aa jaamfruer sad aa græde.
10. Og gamlemor hun gik sig i ligstuen inn,
Nei Ole her findes ei din lige,
den findes ikke her údi røde rosenlund
og knapt i de syv kongeriger.
11. Her Ole han bøied sit hoved til jord
ret ligsom han vilde sove.
Sin syndige sjæl den befaler han til Gud
og dermed opgav han sin aande.
12. Og begge de døde (lige) blev lagt paa et bord
og kisten blev gjort udav marmor
Der hviler dei sò sødt indtil dommedagen ud
tænk dei saaver i hverandres arme.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCIV, s. 34-37. (NFS, kopi) Utsyn 136A, NMB 110