[BIN: 1778]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av C. Elling etter ukjent sanger, Aal, Hallingdal .

 Herr Ole han tjente paa Kongens store Gaard,
der tjente han for Klæder og for Føde;
saa fik han et Brev fra den nordlandske Brud,
som siger at hans Kjæreste er døde.
Ekstra opplysninger