[BIN: 1777]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Jeg lagde mig saa sildig alt seint om en Kveld
osv
2. Saa gik jeg da mig oppaa høiande Loft
aa klædde mine bedste Klæder
jeg klædde paa mig en Klædning af ny
en Klædning af Bombølske Fløiél.
- Ingen o.s.v.-
3. Saa gik jeg da mig i Stalde-- ind
aa klapped Graagangeren paa Bagen
jeg lagde paa hanem Salen af sølv
og Beslet af Guld var beslagen.
4. Saa rider jeg fire Styver Milervei
mens andre monne sødeligen sove
som jeg da kom til min Kjærestes Hjem,
da mødte jeg min Kjæreste Svoger.
5. Saa gik jeg da mig oppaa høiande Loft,
hvor jag haver været saa mange
der stander de jomfruer alt udi en Flok
aa pynta min Kjærest til Graven.
6. Hendes Fødder va hvide hendes Fingre va Smaa,
hendes Øine va blaa som en Dúe,
aa Bryste havde hun som Sneen udi -uul
aa Munden som Sukker den søde.
7. Haar havde hun som va spùnde af Guld
aa flettet med en liden Fløíels Nøste (snor)
hendes Bønner vore saa inderlig te gud
i Himerig maatte hun møde.
8. Saa rider jeg et stykke derfra
saa fik jeg høre de Klokkerne klinga
ikke andet jeg vide og ikke andet jeg fornam
end mit Hjerte i Stykker mon springa.
9. Saa rider jeg te Kirkegaarden frem
da fik jeg see de Klokkerne udvælga
der stander de jomfruer, høviske Mænd
bad mig en anden Ven at utvælga.
10. Vel kan jeg fæste en anden ved min Haand
aldrig finder jeg hendes Liga
hendes Liga findes ikke i denne Verdens Land,
ei heller i de- tre Kongerigar.
Ingen har man elsked over hende.
Ekstra opplysninger