[BIN: 1776]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsberg, Lårdal, Telemark .

 Eg lagde meg ned så silde om en kveld,
eg viste af ingjen plage at hava
so kom der et bud ifrå kjærasten min
at eg sille til hænar ---koma.
- Tvunget haver elskogjen henar -
Eg klædde meg på så hart å so brått,
i de allerbeste klæder eg món hava,
so ganger eg meg at stallhúsa ne
eg klappa min grågangar på bakji.
Så la' eg på den sadel utav sylv
å beisli utaf gulle beslaget
så rei eg meg de fem stive milir fram,
mæ de andre ligger sødelig å sova.
Då eg kom meg at kyrkjegåren frem,
der hanger dei klokkur å belja
inkje anna eg kunne tenkje hell anna fornam,
hell mitt hjarte måtte i 1000 stykker springa.
Så gangar eg meg upp i høiande loft,
som eg fyrre va' vant --- å gjøra,
der stod både jomfruer å høviske mænd,
dei klædde min kjærast til døden.
Så klappa eg hende på bleigan kinn
som fyrr har været rosende røde
Herre Gud bære mig fattig ungersvend
her finder eg min kjæresten døde.
Hendes hender di vare hvide
hendes fengar dei var små,
hendes øine var blå som på dúa,
bryst havde ho som ædel svanedón,
munden som sukkere de søde.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge h, s.8-10