[BIN: 1770]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

 Å dæ va no så silde å seint om ein Kveld,
eg visste ikkje -- só-- eller kvide,
så fekk eg ei bo ifrå Kjærasten min,
at eg skulde te hennar utride.
-for tvinga hadde elskoven hende -
So gjekk eg meg --tt stallen inn,
og eg klappa min gangare på bakji,
so rei eg dei stive milenne fem,
mee dei andre så sødelig mon sove.
Å alle dei småfuglar i Skoven va,
dom gjere meg so stor Kvide,
å allt dæ dom kvittre, å ---- Kva,
så sa' dom, at eg forare sku ride.
Å alle-------
dom gjore meg so stor møde
og ællt de ------
så sa' dom, at min Kjærast va døde.
Og som eg (no) kom på dei Traneborgs brù,
da hørde eg dei klokkunne ringde,
da va dæ, som mitt hjarte i støkker va Kluft.
(" Kjem 'ikje ihug meire")
Ekstra opplysninger