[BIN: 1767]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent innsamler etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Jeg lagde mig saa sildig alt seint om en Kveld
2. Saa gik jeg da mig oppaa høiande loft
aa klædde mine beste klæder,
jeg klædde paa mig en klædning af ny,
en klædning af bombølske fløiel.
3. Saa gik jeg da mig i stallen ind,
aa klappede graagangeren paa bagen,
jeg lagde paa hannem salen af sølv
og beslet af guld var beslagen.
4. Saa rider jeg fire Styver (sic!) milervei,1
mens andre monne sødeligen sove,
som jeg da kom til kjærestes hjem,
da mødte jeg min kjæresta svogeri.
1stive mile
5. Saa gik jeg da mig oppaa høiande loft,
hvor jag haver været saa mange,
der stander de jomfruer alt udi flok,
aa pynta min kjærest til graven.
6. Hendes fødder va hvide,
hendes fingre va smaa,
hendes øine va' blaa som en dúe,
aa bryst havde hun som sneen udi huul,
aa munden som sukker den søde.
7. Haar havde hun som spùnden af guld,
aa flettet med en liten fløiels nøsse, (snor)
hendes bønner vare saa inderlig te gud,
i himmerig maatte hun møde.
8. Saa rider jeg et stykke derfra,
saa fik jeg høre de klokkerne klinga,
ikke andet eg vidste og ikke andet jeg fornam,
end mit hjerte i stykker mon springa.
9. Saa rider jeg te kirkegaarden frem,
da fik jeg se de klokkerne udvælga,
der stander dei jomfruer, høviske mænd,
bad mig en anden ven at utvelga.
10. Vel kan jeg feste en anden ved min haand,
aldrig finder jeg hendes liga,
hendes liga findes ikke i denne verdens land,
ei heller i det-? tre kongeriger.
Ingen har man elsked over hende.
Ekstra opplysninger