[BIN: 1765]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1872 av Catharinus Elling etter ukjent sanger, Førde, Søndfjord .

 En Løverdagsaften jeg laa i min Seng,
jeg vidste mig af ingen Hvile,
saa fik jeg Brev fra Kjæresten min,
at jeg skulde til hende ride.
- Haa, haa, haa, ja nun, ja nun -
at jeg skulde til hende ride.
Ekstra opplysninger