[BIN: 1744]

Den sjuke brura

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark

 Stolt Margjitt ho va' no so liti ei brur
ho konna kje lyklar ti laasane snu.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCLXIX, s. 89. (NFS, kopi)