[BIN: 1743]

Den sjuke brura

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

 For di rider ud
Kongen av Seland sille hente si jomfru.
Ekstra opplysninger